Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Talgoxe Parus major

Sällsynt häckfågel i lämpliga biotoper. Ses på Gotska Sandön året runt. Sträckrörelser har noterats i slutet av september och i början av oktober.

Första fyndet:

Talgoxe

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.