Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Fiskgjuse Pandion haliaetus

Fiskgjuse

Bredsandsudde 19 maj 2012.

Foto: Måns Grundsten © 2012.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.