Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Fiskgjuse Pandion haliaetus

Enstaka sträckande exemplar ses framför allt i maj. Lyckat fiske har observerats flera gånger och försök till häckning kan inte uteslutas.

Första fyndet:

Fiskgjuse

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.