Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Sommargylling Oriolus oriolus

Sommargylling

Kapellänget 21 maj 2008.

Foto: Krister Nordin © 2008.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.