Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Sommargylling Oriolus oriolus

Nästan årsviss i Stora Idemoren där den observerats från maj till juli och möjligen kan tänkas göra häckningsförsök. Dagsträckande sommargyllingar har några gånger observerats vid Bredsandsudde i slutet av maj och i början av juni.

Första fynden:

SommargyllingSommargylling

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.