Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Stenskvätta Oenanthe oenanthe

Ses allmänt rasta på Sandön under sträckperioderna i april till juni samt i augusti till oktober. Arten häckar inte på ön.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.