Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Ökenstenskvätta Oenanthe deserti

Ökenstenskvätta

Stora Beckrevet 16 oktober 2016.

Foto: Magnus Lepschi © 2016.

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.