Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Småspov Numenius phaeopus

Regelbunden på vårsträck i april och första halvan av maj, samt på sydsträck från midsommar till augusti.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.