Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Storspov Numenius arquata

Talrik på vårsträck i april där 159 sträckande 23 april 2014 sticker ut som en hög siffra. Ses oftast fåtaligt i maj till augusti. Den 25 juni 2006 räknades 198 sydsträckande storspovar. Arten rastar sällan på Gotska Sandön utan ses mest sträcka förbi.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.