Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Nötkråka Nucifraga caryocatactes

Ses oregelbundet och med flera års mellanrum på Gotska Sandön, oftast i Kapellänget och i Stora Idemoren. Har häckat.

Första fyndet:

Nötkråka

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.