Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Tjocknäbbad nötkråka Nucifraga c. caryocatactes

Ses oregelbundet och med flera års mellanrum på Gotska Sandön, främst i Kapellänget och i Stora Idemoren. Häckar troligen vissa år i närheten av morerna.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.