Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Smalnäbbad nötkråka Nucifraga c. macrorhynchos

Ses oregelbundet och med flera års mellanrum på Gotska Sandön. Häckade på Sandön år 1955 och det är den första påvisade häckningen i Sverige.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.