Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Grå flugsnappare Muscicapa striata

Enligt samstämmiga vittnesmål är den grå flugsnapparen Gotska Sandöns talrikaste häckfågel, synbarligen väl anpassad för den extremt torra tallheden. Många häckbelägg finns. Den grå flugsnapparen är även talrik på flyttningen, särskilt på våren i maj och i början av juni. Arten som normalt är en utpräglad nattsträckare, kan under vårsträcket ses sträcka ut mot nordväst i fullt dagsljus vid Bredsandsudde i månghundrade skaror, oftast på hög höjd.

Första fyndet:

Grå flugsnappareGrå flugsnappare

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.