Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Gulärla Motacilla flava

Ses på sträck i maj, juni, augusti och september, på våren ibland i större antal. Högsta sträcksumman som noterats på en dag är 750 ex som sträckte förbi Bredsandsudde 21 maj 2004. Sträckriktningen är på våren mot nordväst liksom för flertalet tättingar.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.