Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Citronärla Motacilla citreola

Ses sällsynt men regelbundet, huvudsakligen på försommaren.

Första fynden:

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.