Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Citronärla Motacilla citreola

Sällsynt men regelbunden i maj till augusti.

Första fynden:

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.