Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Sädesärla Motacilla alba

Sädesärla

Bo av sädesärla i Gottbergs fängelse. Midsommar 2003.

Foto: Börge Pettersson © 2003.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.