Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Sädesärla Motacilla alba alba

Häckar allmänt längs stränderna runt hela ön. Med i genomsnitt ett par var trehundrade meter blir det omkring etthundra häckande par vid stränderna. Dessutom häckar några par vid Fyrbyn, Lägerplatsen, Kapellänget och Gamla gården. Sträcker fåtaligt på våren och mer allmänt på hösten förbi Gotska Sandön.

Första fyndet:

SädesärlaSädesärlaSädesärlaSädesärlaSädesärla

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.