Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Nordlig gulärla Motacilla f. thunbergi

Nordlig gulärla

Vecka 21 2008.

Foto: Krister Nordin © 2008.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.