Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Nordlig gulärla Motacilla f. thunbergi

Ses allmänt på sträck i maj och början av juni. Rastar huvudsakligen nära stranden men även ibland på gräsmattor i Fyrbyn och i Kapellänget.

Första fyndet:

Nordlig gulärla

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.