Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Svarthuvad gulärla Motacilla flava feldegg/?

Ett fynd:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.