Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Sydlig gulärla Motacilla f. flava

Ses fåtaligt på sträck och endast på våren när hannarna är lätta att rasbestämma.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.