Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Blåtrast Monticola solitarius.

Blåtrast

Fyrbyn 6 juni 2007.

Foto: Mårten Norman © 2007.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.