Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Blåtrast Monticola solitarius

Ett fynd:

BlåtrastBlåtrastBlåtrast

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.