Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Röd glada Milvus milvus

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.