Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Brun glada Milvus migrans

Ses sällsynt under vår och försommar.

Första fynden:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.