Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Småskrake Mergus serrator

Häckar fåtaligt på Gotska Sandön och små ungar är sedda vid några tillfällen. Sträcker förbi Sandön vår och höst och arten ses hela året. Största antal som noterats är ca 300 ex i månadsskiftet maj-juni 1973. Det är inte ovanligt att se flockar om 30-60 fåglar som stryker förbi och letar efter lämpligt fiskevatten.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.