Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Storskrake Mergus merganser

Häckar fåtaligt på Gotska Sandön och små ungar är sedda vid några tillfällen. Sparsam sträckfågel vår och höst. Ses i låga antal året runt.

Första fyndet:

Storskrakar vid Bredsandsudde

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.