Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Salskrake Mergellus albellus

Ses fåtaligt vår och höst.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.