Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Sjöorre Melanitta nigra

Ses på sträck i maj och juni samt i augusti till oktober. Högsta dagssumma är 2118 ex som sträckte förbi Bredsandsudde 9 september 2007.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.