Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Svärta Melanitta fusca

Sparsam häckfågel som kan ses vid Sandöns stränder året runt. Ungarna kläcks i juli månad. Högsta noterade antalen för en dag är 171 ex som sträckte norrut 11 maj 1978 samt 90 ex som rastade 1 januari 2004.

Första fyndet:

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.