Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Svärta Melanitta fusca

Sparsam häckfågel som kan ses vid Sandöns stränder året runt. Ungarna kläcks i juli månad.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.