Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Snatterand Mareca strepera

Ses fåtaligt vår och höst.

Första fynden:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.