Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Bläsand Mareca penelope

Arten ses mycket fåtaligt i maj och i juni. I september och oktober är det inte ovanligt med dagssummor på 100 sträckande bläsänder och däröver. Bästa sträckdag är 9 september 2007 då över 1700 bläsänder sträckte förbi Bredsandsudde.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.