Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus

Ses fåtaligt i april, maj, september och oktober. Högsta antal sedda på en dag är 4 ex, den 3 oktober 2002.

Första fynden:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.