Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Blåhake Luscinia svecica

Fåtaligt och regelbundet uppträdande i mitten och slutet av maj. Mycket fåtalig i augusti och september. Dåligt sträckväder under vårens sträcktopp kan göra att fler blåhakar än normalt rastar vid stränderna. Sålunda räknades den 24 maj 2004 hela 80 blåhakar vid norra stranden och Franska bukten i nordlig vind och regn. Blåhakar ses både i marhalmen vid stränderna, i morerna samt i Fyrbyn och vid Lägerplatsen.

Första fyndet:

BlåhakeBlåhakeBlåhake

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.