Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Sydnäktergal Luscinia megarhynchos

Två fynd:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.