Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Näktergal Luscinia luscinia

Fåtaligt men regelbundet uppträdande i sista hälften av maj. Oftast sedd under näringsfång på gräsklädd mark, mer sällan sjungande. Näktergalen häckar troligen inte på Gotska Sandön.

Första fyndet:

Näktergal

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.