Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Trädlärka Lullula arborea

Ses sparsamt på sträck vår och höst. Sjungande trädlärkor hörs och ses då och då i slutet av maj innanför Bredsandsudde och häckning kan inte uteslutas.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.