Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus.

Större korsnäbb

Hane, Kapellänget 2 juni 2004.

Foto: Johan Södercrantz © 2004.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.