Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus

Större korsnäbben häckar på Gotska Sandön i varierande antal i tallhedsområdet. Arten är under sommarhalvåret mer eller mindre beroende av sötvatten i till exempel Fyrbyn men undgår i övrigt lätt uppmärksamhet. Vissa år äger en invasionsartad flyttning rum och då kan stora mängder ses lämna ön vid Bredsandsudde under sommarmånaderna.

Första fyndet:

Större korsnäbbStörre korsnäbbStörre korsnäbb

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.