Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Mindre korsnäbb Loxia curvirostra.

Mindre korsnäbb

Hona, Kapellänget 4 juni 2004.

Foto: Johan Södercrantz © 2004.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.