Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Mindre korsnäbb Loxia curvirostra

Ses talrikt på ön och är särskilt lättsedd under torrperioder då fåglarna besöker dammen vid Kapellet och fågelbad i Fyrbyn. Det är inte känt om mindre korsnäbben häckar på Gotska Sandön.

Första fyndet:

Mindre korsnäbbMindre korsnäbbMindre korsnäbb

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.