Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Bändelkorsnäbb Loxia bifasciata

Tillfälligt uppträdande under invasionsår.

Första fynden och många individer:

BändelkorsnäbbBändelkorsnäbb

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.