Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Gräshoppsångare Locustella naevia

Gräshoppsångaren ses fåtaligt men regelbundet i maj och början av juni samt i slutet av juli till oktober vid systematisk genomsökning av stranddynen. När man väl funnit en fågel har man på Gotska Sandön ofta möjlighet att se den ovanligt väl. Sjungande fåglar hörs ibland i de mest oväntade biotoper, särskilt i mild och fuktig väderlek.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.