Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Flodsångare Locustella fluviatilis

Ses sällsynt i maj och i juni.

Första fynden:

FlodsångareFlodsångareFlodsångareFlodsångare

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.