Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Vinterhämpling Linaria flavirostris

Vinterhämpling vid Stora Beckrevet

Stora Beckrevet 27 oktober 2008.

Foto: David Lundgren © 2008.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.