Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Vinterhämpling Linaria flavirostris

Ses fåtaligt i april och i oktober till december.

Första fynden:

Vinterhämpling vid Stora Beckrevet

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.