Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Hämpling Linaria cannabina

Regelbunden och oftast fåtalig på sträck vår och höst.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.