Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Rödspov Limosa limosa

Ett fynd:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.