Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Myrspov Limosa lapponica

Ses oftast sparsamt på vårsträck i maj och början av juni samt på höststräck i juli och augusti. Stora flockar har några gånger noterats på vårsträcket och högsta dagssumma är 3050 ex som sträckte mot nordost förbi Bredsandsudde 25 maj 2012.

Första fyndet:

Myrspov

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.