Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Havstrut Larus marinus

Häckar med enstaka par runt ön, till exempel vid Stora Beckrevet, Sankt Anna och Bredsandsudde. Totalt häckar säkert under tio par på Sandön. Kan ses året runt på ön, men sällan i antal över 15 ex.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.